Portaat luomuun -ohjelma

Portaat luomuun on vapaaehtoinen ohjelma kaikenkokoisille yksityisille ja julkisille ruokapalveluille, jotka haluavat lisätä luomutuotteiden käyttöä osana kestävän kehityksen mukaista toimintaansa. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden edetä luomun käytössä omaan tahtiin. Ohjelma on maksullinen. Katso voimassa olevat organisaatiokohtaiset vuosimaksut.

Kuusi tasoa

Ohjelmassa on kuusi tasoa, joita etenemällä keittiöt vähitellen lisäävät luomutuotteiden käyttöä. Ohjelmaan voi liittyä mille portaalta tahansa. Katso liittymisen vaiheet tästä.

Ohjelma tarjoaa:

  • näkyvyyttä ohjelman sivustolla olevassa Luomua ravintola -ravintolahakupalvelussa
  • tietoa ammattikeittiöille sopivien luomutuotteiden saatavuudesta
  • tiedotusmateriaalia asiakasviestintään
  • tietoa luomutuotannosta ja tuotannon kehittymisestä Suomessa ja Euroopassa
  • vertaistukea muilta ohjelmaan liittyneiltä keittiöiltä
  • reseptisuunnittelutyökalun (Ekoruokakone) luomutuotteiden käytön lisäämiseen

Luomua-tähtilogo

Ohjelmassa on kuusi porrasta ja siinä edetään omaan tahtiin portaalta yksi (1) portaalle kuusi (6). Uudistetussa ohjelman asiakaslogossa portaiden tasot näkyvät tähtinä seuraavasti:

*     tähden saa, kun ravintola on portaalla 2 (ja 3)

**   tähteä saa, kun ravintola on portaalla 4

*** tähteä saa, kun ravintola on portaalla 5 tai 6

Ohjelmassa mukana ravintolat ja ruokapalvelutoimijat saavat käyttöönsä uudistetun tähtiluokituksen mukaisen Luomua -tähtilogon asiakasviestintään. Toimipaikkakohtaisia diplomeita toimitetaan sähköisenä pyynnöstä.

Kestävä kehitys

Portaat luomuun -ohjelma suosittelee, että mukaan liittyvät keittiöt toteuttavat myös muita kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä. Esim. elintarvikehankintojen suositukset koskevat kasviksia ja kausituotteiden käyttöä ja niiden käytön lisäämistä. 

Luonnonvarojen säästäminen on tärkeä osa kestävää kehitystä. Liittyvän organisaation suositellaan seuraavan energian ja veden kulutusta sekä jätteiden määrää. Seuranta mahdollistaa tavoitteiden asettamisen ja auttaa näkemään ne toimenpiteet, joilla näihin seikkoihin voidaan vaikuttaa.

Kestävän kehityksen mukaisia toimia voi tarkistaa ja miettiä esim. Ympäristöosaava -aineiston avulla

Suomen hallituksen tavoitteet

Ammattikeittiöille on asetettu haasteellinen tavoite luomutuotteiden käytön lisäämiseksi. Tavoitteena on, että ammattikeittiöiden tarjoamasta ruoasta 20 % olisi luomua vuonna 2020.

Portaat luomuun -ohjelma auttaa ammattikeittiöitä tämän tavoitteen saavuttamisessa välittämällä tietoa saatavilla olevista luomutuotteista, luomutoimittajista, järjestämällä luomukoulutuksia ja -tilaisuuksia sekä kehittämällä reseptiikkaa.