Luomuasetus ei koske ammattikeittiöitä

Vuoden 2009 alussa voimaan tullut EU:n luomuasetus ei koske luomutuotteiden käyttöä ammattikeittiöissä.

Useissa Euroopan maissa on omat kansalliset tai yksityiset ohjeistukset ja valvonta luomua käyttäville ja siitä viestiville keittiöille. Suomessa tällaista ohjeistusta ja valvontaa ei ole. Portaat luomuun -ohjelma tarjoaa mallin ja ohjeistuksen luomun käyttöön ammattikeittiössä.

Valvottu luomuketju päättyy ammattikeittiöiden ovelle

EU:n säädösten ja ohjeistuksen puuttuminen ei ole este ammattikeittiöiden luomutuotteiden käytölle. Luotettavan toiminnan ja harhaanjohtavan viestinnän vuoksi on suositeltavaa, että ammattikeittiössä pidetään huolta luomun läpinäkyvyydestä. Koska luomutuotteiden toimittajat kuuluvat luomuvalvontaan, luomutuotteiden aitous on helppo tarkistaa. Ammattikeittiöiden luomutuotteiden käyttöä valvoo kunnan terveystarkastaja.

Luomutuotannon valvonta

Luonnonmukaista tuotantoa valvotaan pellolta pöytään asti. Valvonnan tavoitteena on varmistaa luomutuotteiden käyttäjälle niiden tuotantovaatimusten mukainen aitous. Lisäksi valvonnan tarkoituksena on taata tasapuolisuus ja rehellisen kilpailun edellytykset toimijoiden välillä eri puolilla Suomea ja Eurooppaa.

Viranomaisten työnjako

Suomessa luonnonmukaisen tuotannon ja sen valvonnan ylin johto on Maa- ja metsätalousministeriöllä ja valvonnasta vastaavat viranomaiset. Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) suunnittelee, ohjaa ja valvoo Suomessa kaikkea muuta luomuvalvontaa paitsi luomualkoholituotteiden valvontaa, josta vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön lupa- ja valvontavirasto.

Valvonta jakautuu viranomaisten kesken seuraavasti:

  • ELY-keskukset valvovat luonnonmukaista maataloustuotantoa
  • Evira valvoo luonnonmukaisesti tuotetuttuja rehuja ja lisäysaineistoa sekä elintarvikkeiden valmistusta, varastointia ja tukkukauppaa, kaupan pitämistä sekä maasta vientiä ja tuontia.
  • Sosiaali- ja terveysministeriön lupa- ja valvontavirasto, Valvira, valvoo luonnonmukaisten alkoholituotteiden valmistusta ja tuontia
  • Avenanmaan maakuntahallitus valvoo kaikkea luomutuotantoa Ahvenanmaalla 

Vuosittainen tarkastus 

Luonnonmukaisen tuotannon aloittava toimija sitoutuu noudattamaan tuotannon ehtoja ja rekisteröityy valvontaan. Ennen toiminnan aloittamista valvoja suorittaa alkutarkastuksen. Tämän jälkeen luomumaatiloja ja luomutuotteita valmistavia tai pakkaavia yrityksiä valvotaan joka vuosi toteutettavilla tarkastuskäynneillä. Luomuvalvonta on maksullista.

Valvontaviranomaisen tunnus on tae tuotteen luonnonmukaisesta tuotantotavasta. Katso tunnukset

Luomulainsäädännön ja -valvonnan lisäksi luomuelintarvikkeita koskee sama elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta kuin muitakin elintarvikkeita.