ALOITA!
Tee organisaatiossa strateginen päätös luomutuotteiden käyttöönottamisesta ja kirjaa se toimintasuunnitelmaan. Päätökseen tulee laatia myös hankintaohjeistus. Luomun käytön lisäämisestä kannattaa tehdä vuosisuunnitelma, jonka mukaisesti tuotteita lisätään asteittain. Tässä vaiheessa on hyvä  tehdä myös päätös ruokalistasuunnittelusta sekä mahdollisista ruokatuotannon toiminnan muutoksista, että luomun käyttöönotto on mahdollista.

MÄÄRITTELE!
Määrittele liittyykö koko organisaatio ohjelmaan samalla kertaa vai jokin osa siitä, esimerkiksi kunnan ruokapalveluista päiväkodit tai vanhustenpalvelu. Saman rekisteröinnin alla olevien toimipaikkojen tulee käyttää samoja luomutuotteita ja edetä ohjelmassa yhtäaikaisesti. Organisaation eri osat/ravintolat voi rekisteröidä omana ryhmänään ja ne voivat edetä ohjelmassa eri tahtiin.

NIMEÄ!
Organisaation tulee valita henkilö, joka toimii organisaation ja ohjelman ylläpitäjän yhteydenpitäjänä. Yhteyshenkilö päivittää lomakkeen tiedot vuosittain sekä tiedottaa ohjelman tapahtumista ja uutiskirjeistä koko organisaatiota.

VALITSE!
Valitse omaan toimintaasi ja ruokalistaasi sopivat luomutuotteet. Luomun käytön aloittamiseen riittää yksi merkittävä tuote, jota käytetään ruoanvalmistuksessa tai tarjoilussa päivittäin tai vähintään kaksi kertaa viikossa. Portaat luomuun -ohjelmaan pääsee mukaan ottamalla käyttöön yhden luomutuotteen.

Tuotteiden valinnan yhteydessä ruokalistasuunnittelu on tärkeää. Luomutuotteiden käyttöönottamista ei ole järkevää tehdä niin, että vaihtaa ruokalistalla olevat tuotteet suoraan vastaaviksi luomutuotteiksi. Luomutuotteiden vaihtamista ruokalistalle voi testata Ekoruokakoneen avulla. Portaat luomuun -ohjelmassa mukana olevat toimijat saavat Ekoruokakoneen kaikki ominaisuudet käyttöönsä mm. sk-pakattujen luomutuotteiden saatavuustiedot.

VARMISTA!
että valitsemasi tuotteet ovat varmasti luomua. Tämän voi tehdä tarkistamalla, että pakatuissa tuotteissa on viralliset luomumerkinnät. Luomutuotteen toimittajalta tai tuottajalta voi pyytää luomuvalvonnan asiakirjat, joista selviää, että toimija ja toiminta kuuluvat valvontaan ja että, tuotteet ovat varmasti luomua. Evira ylläpitää rekisteriä luomuvalvontaan kuuluvista toimijoista. Toimijoita voi hakea Eviran hakupalvelusta.

TEE TESTI!
Voit testata luomutietämyksesi luomutestillä, joka löytyy ohjelman sivustolta. Koko organisaation henkilöstön on hyvä tehdä testi.

REKISTERÖIDY!
Aloita rekisteröitymislomakkeen täyttäminen. Voit täyttää lomaketta vaihteittain. Pääset lomakkeelle uudestaan luomillasi käyttäjätunnuksilla.

Rekisteröinnin jälkeen ohjelman ylläpitäjä tarkistaa lomakkeen tiedot ja on yhteydessä rekisteröityjään. Kun lomakkeen pakolliset tiedot on täytetty hyväksytysti, organisaatio saa näkyvyyden Luomua ravintola -hakupalvelussa.

Rekisteröitymisen yhteydessä orgnisaatio sitoutuu toimimaan ohjelman ehtojen mukaisesti.

SÄILYTÄ tunnukset!
Rekisteröitymisen yhteydessä luomasi tunnukset tulee säilyttää luomusuunnitelman päivittämistä varten. Suunnitelman päivittämisellä siirrytään mm. ohjelman seuraavalle tasolle.

TIEDOTA!
Muista tiedottaa luomun käytöstä koko organisaation henkilöstöä sekä asiakkaita. Tiedottamisessa kannattaa kertoa organisaation tavoitteet ja tahtotila sekä perustelut luomun käytölle. Tiedottamisen avuksi ohjelman extra -sivustolta löytyy aineistoa, jota voi vapaasti käyttää.

PÄIVITÄ!
Lomakkeen tietoja voi päivittää aina tarvittaessa, esim. hakeutua ohjelmasssa seuraavalle tasolle. Luomusuunnitelman päivitys tulee tehdä vähintään kerran vuodessa. Päivityksen apuna voit käyttää tarkistuslistaa.